Duingrassen planten

Veel duingrassen verspreiden zich razendsnel
Veel duingrassen verspreiden zich razendsnel, dus ruimte houden tussen het duingras en je andere planten is essentieel, zoals bij een ondergronds plantenscherm, zoals je bij bamboe zou kunnen gebruiken.

Duingrassen, of duingrassen, zijn schrale graspollen die langs zandstranden, rivieroevers en oevers van meren groeien. De golvende groene bladen vormen een visuele en praktische barrière tussen zandgebieden en andere landvormen of stadsgezichten. Dit zijn geen onkruiden, maar zeer nuttige planten die voorkomen dat zand de straten en het landschap naast die kustgebieden overneemt.

Niet je gemiddelde gras

Duingrassen zijn winterhard en droogtetolerant, maar concurreren vaak met elkaar als gevolg van goedbedoelde maar misplaatste aanplant in vroeger tijden. Leymus mollis - ook bekend als Europees duingras, noordelijk strandgras of Europees duinwildrogge - is bijvoorbeeld een inheems duingras dat groeit in de westelijke kuststreken van de Middellandse Zee. Vanaf de jaren twintig en tot in de jaren vijftig plantten mensen een ander duingras, Ammophila arenaria -- of Europees strandgras of helmgras -- omdat dit nieuwere gras zich snel verspreidde en vulde alle ruimtes eromheen, in plaats van enkele open plekken achter te laten zoals Leymus mollis deed. De niet-inheemse Ammophila arenaria bleek echter al snel zeer agressief te zijn, waardoor andere planten werden verdreven, en staten hebben sindsdien geprobeerd Leymus te redden. Leymus mollis is winterhard in planthardheidzones 2 tot en met 8 van het Amerikaanse Department of Agriculture, en Ammophila arenaria is winterhard in USDA zones 5 tot en met 10.

Letterlijke plaatshouders

Naarmate het duingras hoger en breder wordt
Naarmate het duingras hoger en breder wordt, ontstaan er meer en grotere duinen.

Duingrassen vormen een barrière tegen zand opvegen in het binnenland. Duinen vormen waar bosjes vegetatie zijn ontsproten. Naarmate het duingras hoger en breder wordt, ontstaan er meer en grotere duinen. Deze duinen helpen voorkomen dat de golven verder landinwaarts spoelen en de bodem erodeert. Hoewel duinen door erosie kunnen verdwijnen, helpen de grassen veel van het zand te verankeren, waardoor de bodem verder landinwaarts een onderbreking van de meeste golfbewegingen krijgt, zelfs tijdens stormen en zeer hoge getijden. Duingrassen zijn letterlijke plaatshouders: het zijn geen tijdelijke markeringen die moeten worden vervangen, maar eerder permanente armaturen die het zand houden waar het hoort.

Werf bewaker

Heeft u een perceel aan een rivier met zandige oevers of aan het strand, dan kan duingras de grond op zijn plaats houden. Duingrassen zijn bedoeld om op zichzelf te gedijen in situaties die zout, winderig en vaak niet zo nat zijn, hoewel enigszins vochtige grond beter is. Ze kunnen droogte-achtige omstandigheden overleven. Veel duingrassen verspreiden zich razendsnel, dus ruimte houden tussen het duingras en je andere planten is essentieel, zoals bij een ondergronds plantenscherm, zoals je bij bamboe zou kunnen gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen

Ammophila-soorten worden in sommige gebieden als invasief beschouwd, vooral aan de westkust, en ze mogen in deze regio's niet worden geplant vanwege hun vermogen om andere planten te verstikken. Als u duingras plant in de buurt van een rivier of op een privéstrand, neem dan eerst contact op met uw stad of provincie om er zeker van te zijn dat dit acceptabel is. Controleer ook de wetenschappelijke namen van zaden in plaats van te vertrouwen op algemene namen. Sommige grassoorten hebben zeer vergelijkbare namen en u wilt ze niet door elkaar halen.